اهمیت آیات و روایات کنکور (۲)

→ اهمیت آیات و روایات کنکور (۱)

در مقاله قبلی در باره اهمیت آیات و روایات کنکورنکاتی در باره بخش اندیشه و تحقیق و جداول پیام آیات و دانستن کلمات کلیدی و …….. مطالبی عرضه شد که امیدوارم راهگشای خوبی برای عزیزان کنکوری بوده باشد در این مقاله ادامه این بحث را ارائه می دهیم.
# توجه به صفات خداوند در انتهای آیات: باید توجه کنیم که در سؤالات کنکور دیده شده که موضوعی را به یکی از صفات خداوند ارجاع داده شده است، لذا در مطالعه آیات به این نکته باید توجه ویژه ای داشته باشیم: مثال:
-…… فریضه من الله والله علیم حکیم، (وجوب زکات بر اساس صفت علم و حکمت الهی است- درس ۱۵ سال دوم)
-…کان الله عزیزا حکیما(ارسال رسولان بر اساس صفت عزت وحکمت الهی است)
# توجه تقدم و تأخر کلمات در آیات: یکی از مواردی که به آن کمتر توجه می شود، تقدم و تأخر کلمات و مفاهیم در آیات است که طراحان سؤالات به آن توجه ای ویژه دارند، مثلأ
– تقدم خلقت بعد جسمانی بر بعد روحانی (اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرأ من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی- درس چهارم سال دوم)
– تقدم ایمان بر تقوا( یا ایها الذین امنوا اتقوا الله- درس پانزدهم سال دوم)
-تقدم دعوت به خیر و نیکی بر امر به معروف و نهی از منکر(…… یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر- درس چهاردهم سال دوم)
و موارد دیگری که باید به آن توجه کرد: ترتیب در مراحل قیامت(درس ۸ سال دوم) مراحل رشد جسمانی (درس ۴ سال دوم) ویژگی های مرجع از دیدگاه امام صادق(ع) (درس سال سوم) و…
# توجه به کلمات شرطی در آیات: در آیات به کلماتی مثل «ان – لو( به معنای اگر) و من ( به معنای هر کس) بر می خوریم که حالت شرط را می رساند و طراح سؤال از کلمات شرط و مشروط و علت و معلول و مانند آن در طراحی سؤال بهره می برد جمله ای که بعد از این کلمات می آید علت است و جمله بعدی که جواب شرط است معلول است مثال:
-من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحأ(علت) فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون( معلول) یعنی ترس و غم و اندوه نداشتن معلول ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح است (درس ۵ سال دوم)
-لو کنا نسمع أو نعقل(علت) ما کنا فی اصحاب السعیر (معلول) یعنی دوزخی شدن معلول عدم تفکر و شنیدن است (درس چهارم سال چهارم)
# ارتباط تیتر درس و یاتیتر قسمت های مختلف یک درس با آیات: در سؤالات کنکور فراوان دیده شده است که آیه هر درسی به تیتر درس و یاتیتر بخش های مختلف درس ارتباط دارد که باید به آن دقت بیشتری کرد به ویژه درس هایی که دارای تقسیم بندی هستند. مثال درس هشتم سال دوم که مربوط به مراحل قیامت است و یا درس یازدهم دوم که آثار محبت خداوند در آن مطرح شده است و درس سوم سال دوم که عوامل رشد و موانع رشد در آن آمده و ……. مثال:
-لاتجد قومأ یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد الله……..= بیزاری از دشمنان خدا(درس یازدهم سال دوم)
-فاقم وجهک للدین حنیفأ ……..= سرشت خداآشنا از عوامل رشد (درس سوم سال دوم)
-فاما من اوتی کتابه بیمینه…….= دادن نامه اعمال از مرحله دوم قیامت (درس هشتم سال دوم)
# تکرار برخی از آیات در کتاب های دوم و سوم و چهارم: باید بدانیم برخی از آیات از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردارند که دارای مضامین و موضوعات مهم هستند و چندین بار در کتاب های دوم و سوم و چهارم تکرار شده اند که باید به این آیات توجه ویژه ای داشته باشیم که به برخی از آن ها اشاره می شود.
۱- والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین(درس سوم سال دوم و درس چهارم سال چهارم و درس ششم سال چهارم)
۲- آیه «انا هدیناه السبیل اما شاکرأ و اما کفورأ(درس سوم سال دوم و درس پنجم سال چهارم)
۳- انا کل شیء خلقناه بقدر (درس اول سال دوم و درس پنجم سال چهارم)
۴- ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون(درس دوم و پنجم سال دوم)
۵- هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون(درس دهم و یازدهم سال سوم)
۶- فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظأ غلیظ القلب لانفضوا من حولک…….(درس دهم سال دوم و درس دوازدهم سال سوم)
۷- ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن( درس دوازدهم سال سوم و درس نهم سال چهارم)
۸-کلمه لااله الاالله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی:حدیث سلسله الذهب(درس سوم سال چهارم ودرس هشتم سال سوم )
# تکرار ایات شبیه به هم:برخی از ایات شبیه به هم نیز در کتاب دین وزندگی وجود دارد که باید دقت کنیم با هم اشتباه نشود مانند آیات :
– من آمن بالله والیوم الاخر…(درس پنجم سال دوم ودرس هشتم سال چهارم)
-اناانزلنا علیک الکتاب …(درس چهارم سال چهارم ودرس اول سال سوم)
ادامه دارد

اهمیت آیات و روایات کنکور (۲)