ویدیوهای آموزشی سال سوم دین و زندگی

درس اول – هدايت الهي

درس دوم – هدايت مستمر

درس چهارم -زمينه هاي پيوند

درس هفتم – وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه (ع)


درس هشتم – احياي ارزش هاي راستين

درس نهم – خورشيد پنهان

درس يازدهم – مرجعيت و ولايت فقيه

درس چهاردهم – زمينه هاي پيوند مقدس


درس شانزدهم دین زندگی سوم دبیرستان

نکات کنکوری درس یازدهم دین و زندگی سال سوم

نکات کنکوری درس نهم دین و زندگی سال سوم

احادیث امامت از دین و زندگی سوم