IQ دین و زندگی

Please set "Project main image" option

ویژگی های کتاب:

 • شامل دین و زندگی دوم، سوم، پیش دانشگاهی
 • ارائه بیش از ۲۶۰۰ پرسش چهار گزینه ای
 • ارائه پیام اصلی سطر به سطر تمامی آیات
 • بررسی مفاهیم پنهان، علت و معلول، نکات ترکیبی و … برای تمامی آیات
 • بررسی کامل تمام احادیث و ابیات
 • ارائه نکات طلایی در پایان هر درس
 • ارائه پرسش های تالیفی مکمل برای هر درس به صورت شبیه سازی شده
 • ارائه مشاوره های مفید درباره نحوه مطالعه هر درس
 • ارائه پاسخ های تشریحی جامع به همراه ایستگاه های آموزشی
 • همراه با کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور ۹۵
 • نظارت علمی: مرتضی محسنی کبیر- حسین رضائیان
 • چاپ ۱۳۹۵-تعداد صفحات:۶۳۲
IQ دین و زندگی