سیرتاپیاز دین و زندگی دهم

Please set "Project main image" option

ویژگی های کتاب:

  • آموزش کامل کتاب درسی با رویکرد کنکور و امتحان
  • ارائه پیام آیات به همراه کلید واژه
  • پاسخ به سوالات اندیشه و تحقیق کتاب درسی
  • ارائه جمع بندی های ویژه کنکور
  • ارائه ۴۵۴ پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
  • ارائه ۵۷۴ پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
  • دارای دو درس اختصاصی ویژه رشته علوم انسانی
  • چاپ ۱۳۹۶ – تعداد صفحات: ۱۶۸
سیرتاپیاز دین و زندگی دهم