پرسمان دین و زندگی دهم

Please set "Project main image" option

ویژگی های کتاب:

  • مشترک کلیه رشته ها
  • آموزش کامل کتاب درسی
  • ارائه پیام آیات
  • پاسخ به سؤالات اندیشه و تحقیق
  • ارائه بانک سوالات امتحانی
  • همراه با پاسخ های کاملا تشریحی
  • دارای دو درس اختصاصی ویژه رشته علوم انسانی
  • چاپ ۱۳۹۵ – تعداد صفحات: ۸۸
پرسمان دین و زندگی دهم