احسان شاه حسینی

  • احسان شاه حسینی
    دبیر فیزیک و مشاور
    دبیر فیزیک, مشاور
  • Phone: 09125222453
  • Email:

رشته تدریس: فیزیک – مشاوره تحصیلی
سابقه تدریس: ۱۴سال
مدرک تحصیلی: لیسانس
تاریخ تولد: ۶۲
تالیفات: جزوات پراکنده
مراکز تدریس: مدارس نمونه دولتی و غیر انتفاعی- مشاور گزینه۲

توضیحات بیشتر:
دانش آموخته دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) منطقه۹
دانش آموخته رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
رتبه ۳ آزمون کارشناسی ارشد
به عنوان مشاور آموزشی

همکاری با گزینه۲ به عنوان کارشناس مشاوره آموزشی از سال ۸۸ تا به حال
دبیرستان غیر دولتی مفید تهران منطقه۹ – ۳ سال
دبیرستان غیر دولتی هما ۶ ماه
دبیرستان دولتی فردوسی ۲سال
دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) ۴ سال
دبیرستان غیر دولتی حکمت ۱ سال
دبیرستان غیر دولتی خزر منطقه۲
دبیرستان شاهد امام مهدی ۱سال
دبیرستان فرهنگ فاطمیه منطقه ۱۱
دبیرستان غیر دولتی عروج ۱ سال
دبیرستان غیر دولتی قلم ۲سال
دبیرستان نمونه دولتی اسوه ۴ماه
دبیرستان نمونه دولتی شهید فرجی ۴ماه
دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) ۵ سال
همکاری با شرکت فنی و مهندسی طلوع در طراحی گزارش و توسعه نرم افزارهای
“خوانا” و “سنجش”
به عنوان دبیر المپیاد فیزیک

دبیرستان غیر دولتی ریحانه الرسول منطقه۶ -۴سال
دبیرستان هیئت امنایی آیین روشن ۱سال
دبیرستان غیر دولتی توسعه صادرات ۳سال
دبیرستان غیر دولتی قلم ۱سال
دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) ۲سال

به عنوان دبیر فیزیک

دبیرستان غیر دولتی مفید تهران
دبیرستان غیردولتی محسنین
دبیرستان غیر دولتی ریحانه الرسول منطقه۶
دبیرستان غیر دولتی عروج
دبیرستان دولتی دکتر حسابی
دبیرستان غیر دولتی توسعه صنعت
دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)
آموزشگاه امید آینده بندرعباس
دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)

احسان شاه حسینی