اکبر فرزانه

  • اکبر فرزانه
    دبیر فیزیک
    دبیر فیزیک
  • Phone: 29 588 29 0912

رشته تدريس:فيزيک کنکور
سابقه تدريس:از سال 82 – حدود يازده سال
مدرک تحصيلي:مهندسي برق. الکترونيک
تاريخ تولد:1359
تاليفات:
پيکهاي چهار گانه امتحاني تخته گاز نشر کوله‌پشتي
ويراستاري علمي کتب استعداد درخشان کانون فرهنگي آموزش-قلمچي
تاليف و تکميل و ويراستاري کتابهاي خلاصه نويسي شده انتشارات نگرش روز
مجموعه کتابهاي آموزشي پايه تا کنکور به روش دفتر کتاب_ درحال تاليف
مراکز تدريس:

# آموزشگاه
علوي
انديشه نيکان دانش
نيکان.
نگارستان
مدرسان تهران
اروند پسران _هماهنگ با قلم چي
مبتکران راه انديشه
سپهر دانش _نمايندگي گاج شهر ري
پارسيان دانش
#مدارس
مجتمع آموزشي فارابي
مجتمع آموزشي پيام ملت
مجتمع آموزشي فدک
مجمع آموزشي عظيميه
دبيرستان سراي علم
دبيرستان ظفر

اکبر فرزانه