دکتر زینب حلاجیان

دکتر زینب حلاجیان
دکتری زیست –ژنتیک
لیسانس زیست شناسی علوم جانوری دانشگاه تبریز رتبه قبولی ۱۶۷۵ ورودی سال ۷۹
فوق لیسانس زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش ژنتیک دانشگاه اصفهان رتبه ۲۶ ورودی ۱۳۸۵
دکتری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست شناسی ژنتیک رتبه ۳
محقق دانشگاه کالیفرنیا
سابقه تدریس در مدرسه سالم فرمانیه کالس تست پایه سوم
مجتمع آموزشی سوده
دبیرستان طلوع امید کامرانیه
دبیرستان مهرآذین اصفهان
آموزشگاه فخر نوین دانش صادقیه
۱۱ سال سابقه تدریس کنکورسراسری زیست شناسی و کنکور ارشد گرایش های مختلف زیست
شناسی
آموزشگاه و مدرسه آیین تربیت تهران اکباتان
۳سال سابقه تدریس در دانشگاه
صاحب سبک در تدریس زیست شناسی بدون حفظ کردن و فراموشی
مشاوره اختصاصی نحوه خواندن و تست زدن و برنامه ریزی درس زیست شناسی

دکتر زینب حلاجیان