علیرضا اعتماد

  • علیرضا اعتماد
    دبیر زیست شناسی
    دبیر زیست شناسی
  • Phone: 09123092113
  • Email:

رشته تدریس: زیست شناسی
سابقه تدریس:27 سال
مدرک تحصیلی: phD از University of California DAVIS
در رشته بیوتکنولوژی
تاریخ تولد:1346

تالیفات:
سیتوژنتیک گیاهی انتشارات پدیده
لغت نامه ژنتیک انتشارات دانش پژوه
زیست پیش دانشگاهی انتشارات تعلیم خرداد
زیست سوم انتشارات تضمین دانش
تست جامع زیست انتشارات تعلیم خرداد
میکرو بیولوژی برای پیام نور ارشد انتشارات سیمیا
زیست شناسی مولکولی ترجمه اثر رابر ویور
مهندسی ژنتیک درحال تالیف برای پیام نور

مراکز تدریس:
دبیرستان های دولتی
1)تربیت منطقه 3
2)مکتب الاحرار منطقه 10
3) حضرت زینب منطقه 2 شهری
4 ) امام خمینی (تیز هوشان) بوشهر
5 )شهید سلیمی جهرمی
دبیرستان های غیر انتفاعی

1 )استاد شهریار
2) علامه طباطبایی
3 )بعثت
4 )عرفان
5 )جهان دانش
6 )سوده
7 ) امید فردا

آموزشگاهها
1 )کانون
2 ) آیندگان
3 )بعثت تهران
4 )مفاخر علوم
5 )مبتکران
6 ) مزیدی
7 ) عمار
و خیلی های دیگر

توضیحات بیشتر:
در دانشگاه های آزاد و پیام نور و رازی و علمی و کاربردی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس داشته ام

علیرضا اعتماد