علی بگلو

رشته تدریس : فیزیک: دانشگاه – کنکور-دبیرستان-المپیاد
سابقه تدریس : ۳۰ سال(ازسال ۱۳۶۴ تاکنون)
مدرک تحصیلی : ارشد مهندسی مکانیک(از د. امیرکبیر تهران)

تالیفات :
الف) کتابها : ۲ عنوان برای مبتکران ، ۱ عنوان برای ایندگان ، چند عنوان نیز بصورت تالیف گروهی با سایر همکاران برای قلم چی و نوبل .
ب) جزوه ها : حدود ۲۰ عنوان که هر ساله به روز میشوند.
ج) کنکورهای آزمایشی : طراح سوالهای کنکورهای موسسه قلم چی از سال ۱۳۷۳ تاکنون

مراکز تدریس : مدارس و آموزشگاه های مناطق ۱ تا ۶ تهران + کرج + برخی از شهرستانها

توضیحات بیشتر : تدریس خصوصی فیزیک : دبیرستان / کنکور /المپیاد/ دانشگاهدر تهران و کرج

علی بگلو