علی پیمانی

  • علی پیمانی
    دبیر فیزیک
    دبیر فیزیک
  • Phone: 09123457508
  • Email:

متولد ۱۲ فروردین ۵۱
دوران دبیرستان نمونه رشد
دیپلم ریاضی فیزیک ۶۹
لیسانس فیزیک کاربردی از دانشگاه تهران بهمن ۷۳
فوق لیسانس فیزیک حالت جامد
تیرماه۷۸ از دانشگاه تهران
دکتری دینامیک سازه در سال ۸۴ از دانشگاه علوم و تحقیقات پونک

مؤلف کتاب های
پیش دانشگاهی فیزیک توفقیان
تست های فیزیک ۳ نشر الگو
طراح تست های دوسال پیاپی سوم و پیش دانشگاهی مرآت
و طراح تست های آزمون تیزهوشان آینده سازان

مدرس المپیاد فیزیک ۹ سال و قبولی حداقل ۵۰ درصد در مرحله ی اول هر دوره
مدرس دبیرستان های
انرژی اتمی ایران ، هاتف ، سلام تجریش ، سلام دیباجی و سلام ونک و سلام نجم الثاقب ، دخترانه ی منطومه خرد و برهان و …
استاد پروازی شیراز برای پیش دانشگاهی سمپاد و فرزانگان شیراز
مبدع روش های بسیار ساده حل تست فیزیک

علی پیمانی