مجید مختاری

تاریخ تولد :
رشته تدریس :لیسانس متالوژی
سابقه تدریس : ۱۴ سال سابقه
مدرک تحصیلی :تدریس کنکور فیزیک

تالیفات : مولف ۵ جلد فیزیک طلایی
مراکز تدریس : مدرس مراکز.پارسیان،ادب وعلم،دین پرور ،البرز ، سپهر دانش گاج،حکیم خیام،تدبیر علم، دنیای علوم،آینده ساز،مطهری، شایستگان نور،و…..
توضیحات بیشتر:

مجید مختاری