میلاد گندمی

تاریخ تولد : 21آذر68
رشته تدریس :
سابقه تدریس : 5سال سابقه تدریس در مجتمع علامه طباطبایی (واحد فاطمی و شریعتی)
مدرک تحصیلی : فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق الکترونیک.

تالیفات :-

مراکز تدریس حال حاضر:
دبیر فیزیک1 علامه طباطبایی دکتر شریعتی.
دبیر فیزیک پایه خاتم ولنجک.
مشاور پیش دانشگاهی امامی آل آقا منطقه10

میلاد گندمی